แหลมนิวโดะซากิ


แหลมที่อยู่ทางเหนือสุดของคาบสมุทรโอะงะ ซึ่งแผ่นดินที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าแห่งนี่นั้นยื่นลงไปในทะเลญี่ปุ่น ท่านสามารถมองเห็นวิวทะเลญี่ปุ่น พร้อมทัศนียภาพอันงดงามของสีสันที่ตัดกันระหว่างท้องฟ้าสีครามและแผ่นดินสีเขียว
ที่อยู่ คิตะอุระ เมืองโอะงะ จังหวัดอาคิตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0185-24-9141(ฝ่ายการท่องเที่ยวในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เมืองโอะงะ)
รหัสแผนที่ 873 609 228*31
URL www.oganavi.com/spot/48.php