พิพิธภัณฑ์นามาฮาเงะ


นอกเหนือจากการแสดงหน้ากากและเสื้อฟางที่ใช้ในพิธีตำนานของเมืองโอะงะ "นามาฮาเงะ" และเอกสารที่มีคุณค่า ยังสามารถชมวิดีโอของจิตวิญญาณของผู้คนตามประเพณีและตำนาน
ที่อยู่ มิซุคุยซะวะ คิตะอุระชินซัน เมืองโอะงะ จังหวัดอาคิตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 0185-22-5050
รหัสแผนที่ 351 332 162*12
URL www.namahage.co.jp/namahagekan/