หุบเขาโอโมชีโรยามะ โมมีจิงาวะ


หุบเขาที่อยู่เชิงเขาโอโมชีโรยามะในจังหวัดยามางาตะ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับภูมิทัศน์ที่สวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีของต้นไม้ซึ่งมีใบกว้างรวมถึงสีเขียวเข้มของป่าดิบได้ในขณะที่เดินป่า
ที่อยู่ โอโมชีโรยามะ ยามาเดระ เมืองยามางาตะ จังหวัดยามางาตะ
หมายเลขโทรศัพท์ 023-657-3466(สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โอโมชีโรยามะ)
รหัสแผนที่ 464 870 541*77
URL ไม่มี