น้ำตกอากิอุโอทากิ


น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีสายน้ำกว้าง 6 เมตร สูงกว่า 55 เมตร เป็นจุดชมวิวที่กล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสามน้ำตกชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเพลิดเพลินไปกับน้ำตกที่มีชีวิตชีวาและใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามได้
ที่อยู่ โอทากิ อากิอุมาจิ บะบะ ไทฮาคุคุ เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ
หมายเลขโทรศัพท์ 022-398-2323 (สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งหมู่บ้านบ่อน้ำพุร้อนอากิอุ)
รหัสแผนที่ 464 673 390*46
URL http://akiusato.jp/seeing/meishou.html