เส้นทาง ซะโอ เอโคไลน์


ถนนที่จะข้ามเทือกเขาซะโอไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ซึ่งสามารถเพลิดเพลินไปกับภูมิทัศน์ที่งดงาม เช่น ภูมิทัศน์ที่ไม่ซ้ำกัน หรือ พืชที่เจริญเติบโตบนภูเขาสูง และตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน จะสามารถขับรถบนเส้นทางที่ถูกห่อหุ้มด้วยใบไม้เปลี่ยนสี
ที่อยู่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คุระอิชิดาเกะ โทงัตตะออนเซ็น เมืองซะโอ จังหวัดมิยากิ
หมายเลขโทรศัพท์ 0224-34-2725( สำนักงานการท่องเที่ยว เมืองซะโอ)
รหัสแผนที่ 569 427 895*05
URL www.zao-machi.com/