สถานีพักระหว่างทาง โจบนโนะซาโตะ


สถานที่พักรถและสถานที่เผยแพร่ข้อมูลที่สะดวกสบาย ซึ่งมีทั้งร้านอาหารและร้านจำหน่ายผัก ขนมโมจิและกับข้าวท้องถิ่น รวมถึงบ่อน้ำพุร้อน
ที่อยู่ 1-1 ฟุตาโงะคิตาชีโมะ โคะฟูนะโคชิ เมืองอิชิโนะมากิ จังหวัดมิยากิ
หมายเลขโทรศัพท์ 0225-62-3670
รหัสแผนที่ 105 290 715*75
URL www.joubon.com/home/