ปราสาทเซนได


ซากปรักหักพังของปราสาทตระกูลดาเตะที่ผลิตข้าวเลี้ยงประชากรได้ถึง 620,000 คนต่อปี (หน่วยวัดเพื่อประเมินความมั่งคั่งของตระกูลในอดีต) สามารถชมทัศนียภาพของเมืองเซนไดได้ และตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึง 5 ทุ่ม จะมีการเปิดไฟที่ประดับอนุสาวรีย์ท่านดาเตะและกำแพงหินทางทิศเหนือของฮอนมารุให้ชมกัน
ที่อยู่ คาวะอูจิ อาโอบะคุ เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ
หมายเลขโทรศัพท์ 022-214-8259(ฝ่ายการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยว เมืองเซนได)
รหัสแผนที่ 21 583 783*42
URL www.sendaijyo.com/