ร้านแอนเทนน่า มาจินโดะ เมืองฮิงะชิมัตสึชีมะ


ร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พิเศษและสินค้าแปรรูปในท้องถิ่นและสินค้าตัวมัสคอตของเมืองฮิงะชิมัตสึชีมะที่มีชื่อว่า "โน้ต" ซึ่งเป็นร้านที่นิยมในท้องถิ่น
ที่อยู่ 4-1 คามินีนุมะ ยะโมโตะ เมืองฮิงะชิมัตสึชีมะ จังหวัดมิยากิ
หมายเลขโทรศัพท์ 0225-83-3391
รหัสแผนที่ 581 580 862*06
URL http://www.machindo-agola.com/#id83